Xây dựng bình đồ tuyến

01/01/2016 00:53 đến 31/12/2016 00:53 (Asia/Ho_Chi_Minh)

Quận Cầu Giấy, Việt Nam

Nội dung Kết thúc Đăng ký Giá Số lượng

Ba bước để đăng ký khóa học trực tuyến

Bước 1

Chọn Module cần học và nhấn mục Đăng ký ngay

Bước 2

Thanh toán học phí khóa học. 

Xem hướng dẫn thanh toán

Bước 3 

Sử dụng phần mềm Teamviewer để đăng nhập vào khóa học theo lịch học sắp xếp


Odoo image and text block

Giảng viên

Kỹ sư Ngô Quốc Việt

Admin của Cộng đồng Civil 3D VN (www.civil3dvn.com) về ứng dụng BIM cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam
Chứng chỉ Autocad Civil 3D 2015 Professtional 


Đề cương chi tiết khóa học ứng dụng Autocad Civil 3D:

 Giới thiệu tổng quan về Autocad Civil 3D và 8 bài học đầu tiên (2.5h)

+ Tổng quan về Autocad Civil 3D:

- Các chức năng chính

- Giao diện phần mềm

+ 8 bài học đầu tiên

- Bài 1: Bắt đầu dự án với bản vẽ mẫu

- Bài 2: Thiết lập hệ đơn vị, tỷ lệ, hệ tọa độ

- Bài 3: Thiết lập góc quan sát

- Bài 4: Quan sát đối tượng trong không gian 3D

- Bài 5: Các đối tượng: thuộc tính, kiểu hiển thị, nhãn

- Bài 6: Cách hiệu chỉnh kiểu hiển thị cho đối tượng

- Bài 7: Cách hiệu chỉnh kiểu nhãn

- Bài 8: Chia sẻ dữ liệu với công cụ Data Shortcut

 Nhập số liệu khảo sát và xây dựng bề mặt địa hình (2.5h)

+ Bài 1: Nhập số liệu khảo sát

+ Bài 2: Quản lý theo nhóm điểm

+ Bài 3: Tạo mới bề mặt TIN

+ Bài 4: Thêm dữ liệu cho bề mặt:

  - Tệp dữ liệu điểm

  - Nhóm điểm

  - Đường đồng mức

  - Đối tượng Text

  - Đường breakline

  - Đường bao

+ Bài 5: Cách hiệu chỉnh dữ liệu bề mặt

+ Bài 6: Hiệu chỉnh kiểu hiển thị bề mặt

+ Bài 7: Cách gắn nhãn cho bề mặt: 

 - Gắn nhãn cao độ tại một điểm

 - Gắn nhãn độ dốc qua hai điểm

 - Gắn nhãn cho đường đồng mức

+ Bài 8: Cách phân tích bề mặt về cao độ, độ dốc, đường đồng mức

+ Bài 9: Xây dựng bề mặt tổng hợp từ các bề mặt thành phần

 Thiết kế san nền và tính khối lượng đào đắp (2.5h)

+ Bài 1:Tạo Site tổng thế

+ Bài 2: Tạo đường Feature Line

+ Bài 3: Cách hiệu chỉnh đường Feautre Line

- Sửa yếu tố hình học

- Sửa về cao độ

+ Bài 4: Tạo nhóm mái dốc

+ Bài 5: 4 tiêu chuẩn tạo mái dốc

+ Bài 6: Cách tạo mái dốc thông thường

+ Bài 7: Tạo mái dốc chuyển tiếp

+ Bài 8: Tạo mái dốc khép kín

+ Bài 9: Tính toán khối lượng đào đắp

+ Bài 10: Xuất bảng tổng hợp khối lượng theo phương pháp ô lưới

- Sử dụng công cụ phiên bản Autocad Civil 3D 2017

- Sử dụng công cụ NXSoft 

 Công tác vạch tuyến (Alignment) (2.5h)

+ Bài 1: Vạch tim tuyến từ đường Polyline có sẵn

+ Bài 2: Vạch mới tim tuyến

+ Bài 3: Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn 

+ Bài 4: Hiệu chỉnh kiểu hiển thị tim tuyến

+ Bài 5: Gắn nhãn cho tim tuyến

+ Bài 6: Hai phương pháp hiệu chỉnh yếu tố hình học tuyến

+ Bài 7: Quay siêu cao cho tuyến

+ Bài 8: Mở rộng trong đường cong và điểm dừng xe

  Thiết kế đường đỏ (2.5h)

+ Bài 1: Xuất trắc dọc đường đen

+ Bài 2: Phương pháp vạch đường đỏ

+ Bài 3: Hiệu chỉnh đường đỏ

+ Bài 4: Hai phương pháp xuất trắc dọc

- Xuất 1 trắc dọc

- Xuất riêng nhiều trắc dọc

+ Bài 5: Cách chỉnh kiểu hiển thị trắc dọc

+ Bài 6: Cách áp bảng trắc dọc

+ Bài 7: Cách gắn nhãn trắc dọc

 Công cụ Subassembly Composer biên tập trắc ngang điển hình (2.5h)

+ Bài 1: Giới thiệu các chức năng chính

+ Bài 2: Giao diện phần mềm

+ Bài 3: Cấu tạo Subassembly

+ Bài 4: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học cơ bản

+ Bài 5: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học nâng cao

+ Bài 6: Tạo Subassembly với các đối tượng tạm

+ Bài 7: Sử dụng biến cho Subassembly

+ Bài 8: Sử dụng các đối tượng tham chiếu cho Subassembly

+ Bài 9: Sử dụng hàm điều kiện cho Subassembly

+ Bài 10: Nhập Subassembly vào Autocad Civil 3D

 Xây dựng trắc ngang điển hình (Assembly) (2.5h)

+ Bài 1: Giới thiệu cấu tạo trắc ngang điển hình

+ Bài 2: Tạo mới trắc ngang điển hình

+ Bài 3: Hai phương pháp thêm các Subassemblies lên trắc ngang điển hình

- từ Tool Palettes

- từ Subassembly Catalog

+ Bài 4: Nhập Subassemblies từ ngoài vào

+ Bài 5: Các Subassemblies hay sử dụng:

- LaneSuperelevationAOR

- BasicSideSlopeCutDitch

- UrbanSideWalk:

- Ditch:

- DaylightBench:

- DaylightMultiSurface:

- Stripingpavement:

 Xây dựng bình đồ tuyến (Corridor) và kiểm tra tầm nhìn dọc tuyến (2.5h)

+ Tạo bình đồ tuyến

+ Kiểm tra tầm nhìn dọc tuyến

+ Chạy mô hình 3D dọc tuyến

 Thiết kế nút giao đồng mức (Intersection) (Nút ngã ba, tư, nút vòng xuyến) (2.5h)

+ Bài 1: Thiết kế nút giao ngã ba

+ Bài 2: Hiệu chỉnh thiết kế nút giao ngã ba

+ Bài 3: Thiết kế nút giao ngã tư

+ Bài 4: Hiệu chỉnh thiết kế nút giao ngã tư

+ Bài 5: Thiết kế nút giao vòng xuyến

+ Bài 6: Hiệu chỉnh thiết kế nút giao vòng xuyến

 Rải cọc (Sample line), xuất trắc ngang (Section View) (2.5h)

+ Bài 1: 5 phương pháp rải cọc

- Rải từng cọc theo lý trình

- Rải cọc theo khoảng rải đều

- Rải cọc theo các điểm chèn bình đồ

- Rải cọc từ Polyline có sẵn

- Rải cọc bằng cách vẽ các điểm

+ Bài 2: Thêm bớt các thành phần mặt cắt cho nhóm cọc

+ Bài 3: Hiệu chỉnh cọc: Tên, kiểu hiển thị, bề rộng cọc

+ Bài 4: Xuất 1 trắc ngang

+ Bài 5: Xuất nhiều trắc ngang

+ Bài 6: Hiệu chỉnh trắc ngang: Kiểu hiển thị, mặt cắt, bảng trắc ngang

 Tính khối lượng và xuất bảng tổng hợp (Volume) (2.5h)

+ Bài 1: Tính khối lượng đào đắp

+ Bài 2: Tính khối lượng kết cấu áo đường

+ Bài 3: Thêm bảng khối lượng lên trắc ngang

+ Bài 4: Xuất bảng tổng hợp khối lượng 

+ Bài 5: Tính khối lượng theo phương pháp QTO

 Xuất hồ sơ và chia sẻ dữ liệu với công cụ Data Shortcut (2.5h)

+ Xuất hồ sơ: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang

+ Trao đổi dữ liệu giữa các hạng mục với Data Shortcut

Địa điểm

Visualize on Google Maps
Trung tâm đào tạo V3Tech
Trung tâm đào tạo, tầng 2 tòa nhà Bách Anh
    52 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng
    Quận Cầu Giấy 04
    Việt Nam
+84 4 6684 1452
Hotline: 093.776.4140
+84 4 668 41452
support@v3tech.vn

Thời gian

Từ" 01/01/2016 00:53
Đến 31/12/2016 00:53

Nhà Tổ chức

Công ty TNHH Công nghệ V3
0903.485.582
+84 4 668 41452
ngoquocviet@civil3dvn.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #côngtytnhhcôngnghệv3