VSign: Bộ mô hình 3D biển báo Việt Nam

VSign: Bộ mô hình 3D biển báo Việt Nam

100,000.00 VNĐ 100,000.00 VNĐ 100000.0 VNĐ

100,000.00 VNĐ

Add to Cart

Bộ mô hình 3D cho biển báo định dạng .DAE cho Infrawork, 3DS Max...


  Hotline (Zalo): 0903.485.582 
   Email: ngoquocviet@civil3dvn.com
  Skype: ngoquocviet1912 hoặc trungtt88
 Hướng dẫn cách thanh toán 

0

Định dạng 3D phổ biến

Định dạng .DAE hỗ trợ nhiều phần mềm đồ họa như Infrawork, 3Ds Max, Lumion, Naviswork...

Tất cả trong một 

Bộ mô hình 3D biển báo hoàn chỉnh gồm 234 mẫu biển báo Việt Nam

Theo quy chuẩn điều lệ báo hiệu đường bộ 

QCVN 41:2012/BGTVT

Bộ mẫu biển báo theo quy chuẩn điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam hiện hành.

Bộ mô hình 3D biển báo Việt Nam hoàn chỉnh bao gồm toàn bộ mô hình 3D các loại biển báo theo Điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam QCVN 41:2012/BGTVT với định dạng .DAE phục vụ lên mô hình cho Infrawork, 3DS Max, Lumion…cũng như các phần mềm đồ họa khác.

Bô mô hình 3D biển báo gồm các loại biển:

+ Biển cấm (51 biển)

+ Biển nguy hiểm (66 biển)

+ Biển hiệu lệnh (18 biển)

+ Biển chỉ dẫn (88 biển)

+ Biển phụ (11 biển) 


 
 Leave a comment

You must be logged in to post a comment.